Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Klippa ut och klistra in på en ny plats

Du kan klippa ut en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill flytta och välj Redigera -> Klipp ut fil.

  2. Öppna den mapp till vilken du vill flytta filen eller mappen och välj Redigera -> Klistra in filer.