Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här flyttar du en fil eller mapp

I följande avsnitt beskrivs hur du flyttar på filer och mappar.

Dra till en ny plats i visningspanelen

Om du vill dra en fil eller mapp till en ny plats i visningspanelen gör du så här:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster. Välj Arkiv -> Nytt fönster så öppnas ännu ett Nautilus-fönster.

  2. Markera den mapp som du vill flytta filen eller mappen från i det ena fönstret. I det andra fönstret markerar du den mapp som du vill flytta filen eller mappen till.

  3. Dra den fil eller mapp som du vill flytta till dess nya plats i det andra fönstret.

Om du vill flytta filen eller mappen till en mapp som finns en nivå nedanför den aktuella nivån öppnar du inte något nytt fönster. Då drar du i stället filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.

Klippa ut och klistra in på en ny plats

Du kan klippa ut en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill flytta och välj Redigera -> Klipp ut fil.

  2. Öppna den mapp till vilken du vill flytta filen eller mappen och välj Redigera -> Klistra in filer.