Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här markerar du filer och mappar

Du kan markera filer och mappar på flera sätt i Nautilus. I Tabell 7–5 beskrivs hur du markerar objekt i Nautilus-fönster och på Nautilus-skrivbordet.

Tabell 7–5 Markera objekt i Nautilus

Åtgärd 

Åtgärd 

Markera ett objekt 

Klicka på objektet. 

Markera en grupp med sammanhängande objekt 

I ikonvyn drar du runt filerna som du vill markera. 

Håll ned Skift i listvy. Klicka på det första objektet i gruppen och sedan på det sista.

Markera flera objekt 

Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera.

Du kan också hålla ned Control och dra med musen runt de filer som du vill markera.

Markera alla objekt i en mapp  

Välj Redigera -> Markera alla filer.

Om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt dubbelklickar du på det. Du kan ange i inställningarna för Nautilus att du vill arbeta med Nautilus på följande sätt:

Du hittar mer information om detta i Ange inställningar för ikon- och listvyer.