Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Dra-och-släpp i Nautilus

Du kan använda dra-och-släpp för att utföra flera olika saker i Nautilus. När du drar och släpper visar muspekaren information om den uppgift du utför. I Tabell 7–4 beskrivs de olika uppgifter som du kan utföra med dra-och-släpp. I tabellen ser du också vilka muspekare som visas när du drar och släpper.

Tabell 7–4 Dra-och-släpp i Nautilus

Åtgärd 

Åtgärd 

Muspekare 

Flytta ett objekt 

Dra objektet till önskad plats.  

Flyttningspekare.

Kopiera ett objekt 

Fånga objektet och håll ned Control. Dra objektet till önskad plats.

Kopieringspekare.

Skapa en symbolisk länk till ett objekt 

Fånga objektet och håll ned Control + Skift. Dra objektet till platsen där du vill att den symboliska länken ska vara.

Symbolisk länkpekare.

Fråga vad du vill göra med det objekt du drar 

Fånga objektet och håll ned Alt. Dra objektet till platsen där du vill att objektet ska vara. Släpp upp musknappen. Det visas en popupmeny. Välj något av följande på popupmenyn:

 • Flytta hit

  Flyttar objektet till den här platsen.

 • Kopiera hit

  Kopierar objektet till den här platsen.

 • Länka hit

  Skapar en symbolisk länk till objektet på den här platsen.

 • Ange som bakgrund

  Om objektet är en bild anger detta att den här bilden ska användas som skrivbordsbakgrund. Du kan använda det här kommandot för att ange både skrivbordsbakgrund och bakgrund för visningspanelen.

 • Avbryt

  Avbryter dra och släpp-åtgärden.

Frågepekare.