Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du panelegenskaper

Välj Program-> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Panel och utför önskade ändringar om du vill ändra inställningarna för samtliga paneler. Du kan t ex ange diverse inställningar som har med panelobjektens utseende och beteende att göra.

Du kan även ändra individuella panelers egenskaper. Du kan ändra varje panels egenskaper, t ex dess typ och utseende och hur den beter sig när den döljs.


Obs!  

Det går inte att ändra menypanelens egenskaper.


Så här ändrar du en panels egenskaper:

 1. Högerklicka på en tom yta på panelen och välj sedan Egenskaper. Dialogfönstret Panelegenskaper visas. Följande figur visar hur dialogrutan Panelegenskaper ser ut. Dialogrutan avser kantpanelen längst ned på skärmen.

  Dialogfönstret Panelegenskaper. Bilden förklaras av den omgivande texten.

  Dialogfönstret Panelegenskaper innehåller följande flikavsnitt:

  • Paneltyp panel

  • Bakgrund

 2. Klicka på fliken Paneltyp panel om du vill ändra panelens storlek eller position eller hur den beter sig då den döljs. Tabellen här nedan beskriver dialogelementen i flikavsnittet Paneltyp panel:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Position

  Bestämmer var panelen placeras på skärmen. Markera panelens önskade position.  

  Storlek

  Välj panelstorlek. 

  Orientera horisontellt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en horisontell panel.  

  Orientera vertikalt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en vertikal panel.  

  Horisontellt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens vänstra kant panelen ska placeras.  

  Vertikalt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens överkant panelen ska placeras.  

  Skärmkantsavstånd

  Gäller enbart glidande paneler. Ange avståndet (i pixlar) mellan panelen och skärmkanten i den här rotationsrutan.  

  Dölj automatiskt

  Ange att panelen ska döljas automatiskt med det här alternativet.  

  Visa döljknappar

  Markera det här alternativet om du vill att döljknapparna ska vara synliga.  

  Pilar på döljknapp

  Välj det här alternativet om du vill ha pilar på döljknapparna, under förutsättning att de är aktiverade. 

 3. Klicka på fliken Bakgrund om du vill ändra panelens bakgrund. Flikavsnittet Bakgrund innehåller följande element:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Bakgrundstyp

  Välj panelens bakgrundstyp. Du kan välja mellan följande alternativ: 

  • Standard: Den normala bakgrundstypen. Standardbakgrunden beror på inställningarna i Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

  • Färg: Ger dig möjlighet att välja en färg på panelens bakgrund.

  • Bild: Ger dig möjlighet att välja en bild som visas på panelens bakgrund.

  Bakgrundsfärg

  Klicka på knappen Färg som ska användas om Bakgrundstyp har värdet Färg. Då visas färgväljaren. Välj önskad färg i färgväljaren.

  Bild

  Välj vilken bild du vill ha som panelbakgrund om Bakgrundstyp har värdet Bild. Ange följande inställningar för bakgrundsbilden:

  Skala inte bilden så att den passar

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden visas upprepade gånger och fyller ut bakgrunden.  

  Skala bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden skalas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras.  

  Sträck ut bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden ska töjas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras inte.  

  Rotera bild i vertikala paneler

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden i vertikala paneler roteras.  

  Du kan även dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att färgen eller bilden ska användas som panelbakgrund. Mer information finns i Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund.

 4. Stäng dialogfönstret Panelegenskaper genom att klicka på Stäng.