Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här öppnar och stänger du en låda

Klicka på lådobjektet på en panel om du vill öppna lådan. Du kan stänga en låda på följande sätt: