Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här skapar du en programstartare med dialogfönstret Skapa programstartare

Så här skapar du en programstartare med hjälp av dialogfönstret Skapa programstartare:

 1. Högerklicka på någon del av panelen så att dess popupmeny visas. Välj Lägg till i panelen -> Programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas. Flikavsnittet Grundläggande i dialogfönstret visas.

  Dialogfönstret Skapa programstartare, flikavsnittet Grundläggande. Bilden beskrivs av den omgivande texten.
 2. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret. Tabellen här nedan beskriver dialogfönsterelementen i flikavsnittet Grundläggande:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Ange programstartarens namn i den här textrutan. Du kan lägga till översättningar av namnet på fliken Avancerat. Namnet är vad som visas då startaren läggs till på en meny eller på skrivbordet.

  Allmänt namn

  Ange programklassen som programstartaren tillhör i den här textrutan. Du skulle t ex kunna skriva Texthanteraren i textrutan om programstartaren gäller gedit. Du kan lägga till översättningar av det allmänna namnet på fliken Avancerat.

  Kommentar

  Skriv en kort kommentar om programstartaren i den här textrutan. Kommentaren visas i form av en verktygsbeskrivning när pekaren befinner sig över programstartarens ikon på panelen. Du kan lägga till översättningar av kommentaren på fliken Avancerat.

  Kommando

  Ange ett kommando som ska köras då du klickar på programstartaren.  

  Typ

  Ange programstartarens typ i den här nedrullningsbara kombinationsrutan. Välj mellan följande alternativ:  

  • Program: Välj det här alternativet om du vill skapa en programstartare som kör ett program.

  • Länk: Välj det här alternativet om du vill skapa en programstartare som utgör en länk till en fil, mapp eller FTP-plats.

  Ikon

  Välj en ikon som ska representera programstartaren. Klicka på knappen Ingen ikon om du vill välja en ikon. Ett dialogfönster där du kan välja en ikon visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Klicka på Bläddra om du vill välja en ikon från en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Kör i terminal

  Välj det här alternativet om du vill köra programmet eller kommandot i ett terminalfönster. Välj det här alternativet i fråga om program eller kommandon som inte skapar ett fönster när de körs. 

 3. Klicka på fliken Avancerat om du vill ställa in programstartarens avancerade egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas med flikavsnittet Avancerat aktiverat.

  Dialogfönstret Egenskaper för programstartare, flikavsnittet Avancerat. Figuren beskrivs av den omgivande texten.
 4. Ange programstartarens avancerade egenskaper i dialogfönstret. Tabellen här nedan beskriver dialogfönsterelementen i den övre delen av flikavsnittet Avancerat:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Försök med detta innan du använder

  Ange ett kommando som kontrolleras innan programstartaren körs igång. Om kommandot är körbart och finns någonstans i sökvägen visas programstartaren på panelen. 

  Dokumentation

  Ange sökvägen til programstartarens hjälpfil. Om du anger en sökväg i det här fältet visas menyobjektet Hjälp om programstartarnamn-program på programstartarens snabbmeny.

 5. Du kan även lägga till översättningar av fälten Namn, Allmänt namn och Kommentar från flikavsnittet Grundläggande. Ange översättningen i tabellen Namn/Kommentar för översättningar på följande sätt:

  Fält 

  Beskrivning  

  Första fältet 

  Ange den två tecken långa koden för språket som du vill översätta till.  

  Andra fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Namn.

  Tredje fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Allmänt namn.

  Fjärde fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Kommentar.

  Klicka därefter på knappen Lägg till/Ställ in.

  Markera översättningen om du vill redigera den. Den översatta texten visas i den nedre delen av dialogfönstret. Redigera fälten och klicka sedan på knappen Lägg till/Ställ in.

  Markera översättningen och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort översättningen.

 6. Klicka på OK. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren stängs och programstartaren skapas.