Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du en programstartares egenskaper

Så här ändrar du en programstartares egenskaper:

  1. Högerklicka på programstartaren så att panelobjektets popupmeny visas.

  2. Välj Egenskaper. Ändra de aktuella egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Så här skapar du en programstartare med dialogfönstret Skapa programstartare.

  3. Stäng dialogfönstret Egenskaper för programstartaren genom att klicka på Stäng.