Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Korrigeringsfilslista

Du kan hitta korrigeringsfillistor för skrivbordet på följande plats: http://www.sun.com/gnome/support.html