Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Var korrigeringsfilerna finns

Du kan hitta korrigeringsfilerna för skrivbordet GNOME 2.0 på följande platser:

SPARC Architecture Edition: 

gnome-install/GNOME/sparc/patches

x86 Architecture Edition:  

gnome-install/GNOME/i386/patches

Om du inte känner dig helt trygg med att installera korrigeringsfiler automatiskt kan du installera dem manuellt i stället. Avmarkera korrigeringsfilerna i Installationsguiden från installationsmetoden Anpassad. Om det går bör du installera korrigeringsfilerna i enanvändarläge. Om du inte kan installera i enanvändarläge installerar du korrigeringsfilerna medan systemet är så inaktivt (lugnt) som möjligt. Systemet är som mest inaktivt när inga användare är inloggade och inga användarprocesser körs.