Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Öppna ett grundläggande inställningsverktyg

Du kan öppna de grundläggande inställningsverktygen på något av följande sätt: