Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
K
 
 kantpanel, undre
  introduktion ( Index Term Link )
  normalt innehåll ( Index Term Link )
 
 komponenter i skrivbordsmiljön, introduktion till ( Index Term Link )
 
 kortkommandon ( Index Term Link )