Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Rörelseinställningar

Använd flikarna för Rörelse om du vill ange inställningarna för musrörelse.

Figur 9–9 Inställningsverktyget Mus med flikar för Rörelse

Inställningsverktyget Mus med flikar för Rörelse. Innehåller skjutreglage för Acceleration, Känslighet, Tröskelvärde.

Tabell 9–9 visar en lista över de inställningar för musrörelser som du kan konfigurera.

Tabell 9–9 Inställningar för musrörelse

Inställning 

Funktion 

Acceleration

Använd skjutreglaget om du vill ange den hastighet som muspekaren ska flyttas med på skärmen när du rör musen. 

Känslighet

Använd skjutreglaget om du vill ange hur känslig muspekaren ska vara för musrörelser. 

Tröskel

Använd skjutreglaget om du vill ange det avstånd som ett objekt måste flyttas för att åtgärden ska tolkas som en dra-och-släpp-åtgärd.