Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Pekarinställningar

Använd flikarna för Markörer om du vill ange inställningarna för muspekaren.

Figur 9–8 Inställningsverktyget Mus med flikar för Markör

Visar inställningsverktyget Mus med flikar för markör. Innehåller listrutan Markörtema, kryssrutan Visa markörens position då Control-tangenten trycks ned.

Tabell 9–8 visar en lista över de muspekarinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–8 Inställningar för muspekare

Alternativ 

Funktion 

Markörtema

Markera det muspekartema du vill ha i listrutan.  

Visa markörens position då Control-tangenten trycks ned

Markera det här alternativet om du vill aktivera en muspekaranimation när du trycker ned och släpper Control. Den här funktionen kan hjälpa dig att hitta muspekaren.