Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Knappinställningar

Använd flikarna för Knappar om du vill ange om musknapparna ska konfigureras för vänsterhänta. Du kan också ange fördröjningen mellan klickningarna för en dubbelklickning.

Figur 9–7 Inställningsverktyget Mus med flikar för Knappar

Inställningsverktyget Mus med flikar för Knappar. Innehåller kryssrutan Vänsterhänt mus, skjutreglaget Fördröjning.

Tabell 9–7 visar en lista över de musknappsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–7 Inställningar för musknappar

Alternativ 

Funktion 

Vänsterhänt mus

Markera det här alternativet om du vill konfigurera musen för vänsterhänta. När du konfigurerar musen för vänsterhänta byter funktionerna för den vänstra musknappen och den högra musknappen plats. 

Fördröjning

Använd skjutreglaget om du vill ange hur mycket tid det får gå mellan klickningarna när du dubbelklickar. Om tiden mellan den första och andra klickningen överstiger den tid som anges här tolkas åtgärden inte som en dubbelklickning.