Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Inställningar för fönsterramar

Använd fliken Fönsterramar i inställningsverktyget Tema för att välja ett tema till dina fönsterramar. Du kan välja från listan över tillgängliga teman, eller så kan du installera nya teman. I listan över fönsterramsteman finns flera teman för användare som behöver hjälpmedelsfunktioner.

Figur 9–16 Inställningsverktyget Tema med flikar för fönsterramar

Inställningsverktyget Tema med flikar för fönsterramar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–16 visar en lista över de inställningar för fönsterkonturteman som du kan konfigurera.

Tabell 9–16 Inställningar för fönsterramsteman

Alternativ 

Funktion 

Tillgängliga teman 

Markera det önskade temat i listrutan. 

Installera nytt tema

Du kan lägga till ett tema i listan över tillgängliga teman. Det nya temat måste vara en okomprimerad mapp. 

Du lägger till ett tema i listan över tillgängliga teman genom att klicka på knappen Installera nytt tema. Ett dialogfönster visas. Ange platsen för mappen med temat i den nedrullningsbara kombirutan. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter mappen. När du har markerat mappen klickar du på OK.

Gå till temamappen

Klicka på den här knappen om du vill öppna standardmappen för teman i ett filhanterarfönster. Du kan ta bort teman från filhanterarfönstret.