Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Avancerade inställningar

Ange avancerade inställningar för skärmsläckaren på fliken Avancerat.

Figur 9–12 Fliken Avancerat i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Avancerat. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–12 visar vilka avancerade skärmsläckarinställningar du kan ändra.

Tabell 9–12 Avancerade inställningar för skärmsläckare

Inställning 

Funktion 

Fånga skrivbordsbilder

Vissa skärmsläckare kan fånga en skärmbild av skrivbordet, manipulera bilden och skapa en skärmsläckare av den. Markera det här alternativet om du vill kunna ta en skärmbild av skrivbordet med skärmsläckaren. 

Fånga bildrutor

Med vissa skärmsläckare fångas en bildruta och sedan manipuleras den fångade bilden för att skapa din skärmsläckare. Markera det här alternativet om ditt system har ett videoinspelningskort, om du vill kunna fånga en bildruta med skärmsläckare.  

Välj slumpmässig bild

Markera det här alternativet om du vill att skärmsläckaren ska kunna använda bilder från en katalog som du väljer. Skriv in sökvägen till katalogen i fältet. Klicka alternativt på Bläddra för att visa ett dialogfönster som du kan välja en katalog från.

Utförlig diagnostik

Markera det här alternativet om du vill visa diagnostisk information för skärmsläckaren. 

Visa underprocessfel

Markera det här alternativet om du vill visa fel som är relaterade till skärmsläckarens underprocesser. 

Visa startbild vid uppstart

Markera det här alternativet om du vill att Xscreensaver ska visa ett välkomstdialogfönster när Xscreensaver startas.

Strömsparfunktioner aktiverade

Markera det här alternativet för att aktivera enegisparfunktionerna för bildskärmen. Med energisparfunktionerna kan strömförbrukningen för bildskärmen reduceras när du inte använder bildskärmen.  

Gå i standby-läge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i viloläge. När bildskärmen befinner sig i viloläge är skärmen tom. 

Gå i pausläge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i energisparläge.  

Av efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen stängs av.  

Installera färgkarta

Välj det här alternativet om du vill installera en egen färgkarta när skärmsläckaren aktiverats. Om du använder en egen färgkarta kan färgens kvalitet i vissa skärmsläckare förbättras. 

Tona mörk när skärmen töms

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas till svart när skärmsläckaren aktiverats. 

Ljusna vid inaktivering

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas från svart och skärminnehållet återställas när skärmsläckaren inaktiverats. 

Toningslängd

Ange hur lång tid toningen ska ta när skärmsläckaren aktiveras.