Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Inställningar för visningslägen

Ange inställningar för visningslägen på fliken Visningslägen.

Figur 9–11 Fliken Visningslägen i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Visningslägen. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–11 visar vilka visningslägesinställningar som du kan ändra.

Tabell 9–11 Inställningar för skärmsläckarens visningsläge

Inställning 

Funktion 

Läge

Använd den nedrullningsbara listrutan för att ange egenskaperna för skärmsläckaren. Välj något av följande alternativ:  

  • Inaktivera skärmsläckare: Markera det här alternativet om du inte vill använda skärmsläckaren.

  • Endast tom skärm: Markera det här alternativet om du vill att skärmen ska vara tom när skärmen låses.

  • Endast en skärmsläckare: Markera det här alternativet om du vill visa en enda skärmsläckare från visningslistan när skärmen låses.

  • Slumpmässig skärmsläckare: Marjera det här alternativet om du vill visa slumpmässigt valda skärmsläckare från listrutan när skärmen låses.

Visningslista 

Välj den skärmsläckare som du önskar från listan. 

Töm efter

Ange hur lång tid som ska gå efter att musen eller tangentbordet använts senast för att skärmsläckaren ska aktiveras. 

Byt efter

Ange hur lång tid en viss skärmsläckare ska visas innan den nästa visas. 

Lås skärm efter

Välj det här alternativet om du vill att skärmen ska låsas när skärmsläckaren aktiverats. Använd rotationsrutan för att ange fördröjningen mellan det att skärmsläckaren aktiveras och skärmen låses. 

Förhandsgranska

Klicka på denna knapp för att förhandsgranska skärmsläckaren som har markerats i visningslistan. Tryck på valfri knapp eller en musknapp för att avbryta förhandgranskningen. 

Inställningar

Klicka på denna knapp för att visa skärmsläckarens alternativ som har markerats i skärmsläckarens visningslista.