Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här skapar du ett mappobjekt på skrivbordet

Högerklicka på skrivbordet så att Skrivbord-menyn visas om du vill skapa ett mappobjekt. Välj Ny mapp. En namnlös mapp läggs till på skrivbordet. Ange namnet för den nya mappen och tryck sedan på Retur. Mappen visas med det nya namnet. Den nya mappen lagras i skrivbordskatalogen.