Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här kopierar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan kopiera en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill kopiera en fil eller mapp till skrivbordet:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster.

  2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

  3. Håll ned Control och dra sedan filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon läggs till på skrivbordet. Filen eller mappen kopieras till skrivbordskatalogen.

    Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Kopiera filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.