Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här flyttar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan flytta en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill flytta en fil eller mapp till skrivbordet:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster.

  2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

  3. Dra filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon flyttas till skrivbordet. Filen eller mappen flyttas till skrivbordskatalogen.

    Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Klipp ut filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.