Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här öppnar du GNOME-menyn

Du kan öppna GNOME-menyn på följande sätt: