Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här redigerar du egenskaperna för en meny

Så här ändrar du en menys egenskaper:

  1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill redigera.

  2. Välj Hela menyn -> Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

  3. Ändra menyns egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

  4. Klicka på OK.