Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här redigerar du ett menyobjekt

Om du vill redigera ett menyobjekt gör du så här:

  1. Högerklicka på objektet som du vill redigera.

  2. Välj Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

  3. Ändra programstartarens egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

  4. Klicka på OK.