Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du bort ett menyobjekt

Använd popupmenyn för menyobjekt om du vill ta bort ett menyobjekt. Om du vill ta bort ett objekt från en meny gör du så här:

  1. Högerklicka på objektet som du vill ta bort.

  2. Välj Ta bort detta menyval.