Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till en programstartare i en tom meny

Om du vill lägga till en programstartare i en tom meny gör du så här:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster och välj sedan Gå -> Börja här. Du kan även dubbelklicka på objektet Börja här på skrivbordet. Platsen Börja här visas.

  2. I Nautilus-fönstret dubbelklickar du på det objekt som motsvarar menyn som du vill lägga till programstartaren i.

  3. Välj Arkiv -> Ny programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

  4. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

  5. Klicka på OK.