Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till en programstartare i en meny

Om du vill lägga till en programstartare i en meny gör du så här:

  1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill lägga till programstartaren i.

  2. Välj Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

  3. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

  4. Klicka på OK.