Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Lägga till en meny

Om du vill lägga till en meny gör du följande:

  1. Öppna platsen där du vill lägga till menyn i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill lägga till en meny i Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

  2. Välj Arkiv -> Ny mapp. En namnlös mapp läggs till i visningspanelen. Mappens namn är markerat.

  3. Skriv in ett namn och tryck på Retur.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs menyn till på platsen som den tilldelats.