Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Panelprogrammet Fönsterlista

I Fönsterlistan visas en knapp för varje öppet programfönster. Du kan använda Fönsterlistan för att utföra följande åtgärder:

När du öppnar ett programfönster visar Fönsterlistan en knapp som representerar fönstret. Knapparna i fönsterlistan visar vilka programfönster som är öppna. Du kan visa vilka fönster som är öppna även om vissa av dem är minimerade eller dolda av andra fönster. I Fönsterlistan kan du visa knappar för fönster på den aktuella arbetsytan eller alla arbetsytor. Om du vill välja det här alternativet måste du ändra inställningarna för Fönsterlistan.

Du kan också högerklicka på en knapp i fönsterlistan för att öppna Fönstermenyn för det fönster som knappen representerar. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Figur 6–2 visar Fönsterlistan med följande öppna fönster:

Figur 6–2 Panelprogrammet Fönsterlista

Panelprogrammet Fönsterlista. Texten beskriver bilden.

Knapparna i panelprogrammet visar statusen för fönstren. I Tabell 6–3 beskrivs den information som knapparna i fönsterlistan ger om de olika fönstren. Exemplen i Tabell 6–3 avser Figur 6–2.

Tabell 6–3 Information om fönstertillståndet för knappar i Fönsterlistan

Tillstånd 

Anger 

Exempel 

Knappen är intryckt. 

Fönstret har fokus. 

gedit

Hakparenteser runt fönstertiteln. 

Fönstret är minimerat. 

[Ordbok]

Knappen är inte intryckt och det finns inga hakparenteser runt titeln. 

Fönstret visas och är inte minimerat. 

ghex

Siffra på knappen, inom parenteser.  

Knappen representerar en grupp med knappar.  

Gnome-terminal (3)

Gruppera knappar

I Fönsterlistan kan du gruppera knappar som representerar fönster i samma klass i en enda knapp i fönsterlistan. Knappen Gnome-terminal i Figur 6–2 är ett exempel på en knapp som representerar en grupp med knappar. I följande bild visas ett exempel på Fönsterlista med en öppen knappgrupp:

Panelprogrammet Fönsterlista med en öppen knappgrupp.

Om du vill öppna en lista över fönster i en grupp klickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Du kan klicka på objekt i listan för att aktivera, minimera och återställa fönster.

Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i en knappgrupp högerklickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Det visas en lista över de fönster som finns i gruppen. Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i gruppen klickar du på objektet i listan. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.