Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Menyn Fönster

Fönstermenyn. Menyobjekten Stäng, Minimera, Maximera, Skugga, Flytta, Ändra storlek, Placera på alla arbetsytor, Flytta till arbetsytenamn.

Fönstermenyn är en meny med kommandon som du använder för att utföra olika åtgärder för fönster. Öppna Fönstermenyn på något av följande sätt:

I Tabell 6–2 beskrivs kommandon och undermenyer på Fönstermenyn.

Tabell 6–2 Kommandon och undermenyer på Fönstermenyn

Alternativ 

Funktion  

Minimera

Minimerar fönstret. 

Maximera eller Avmaximera

Maximerar fönstret. Om fönstret redan är maximerat väljer du Avmaximera för att återställa det till dess tidigare storlek.

Skugga eller Avskugga

Skuggar fönstret. Om fönstret redan är skuggat väljer du Avskugga för att återställa det till dess tidigare storlek.

Flytta

Aktiverar piltangenterna så att du kan flytta fönstret med dem. 

Ändra storlek

Aktiverar piltangenterna så att du kan ändra storlek på fönstret med dem. 

Stäng

Stänger fönstret. 

Placera på alla arbetsytor eller Endast på denna arbetsyta

Placerar fönstret på alla arbetsytor. Om fönstret redan finns på alla arbetsytor väljer du Endast på denna arbetsyta för att placera det endast på den aktuella arbetsytan.

Flytta till namn på arbetsyta eller Endast på namn på arbetsyta

Flyttar fönstret till den arbetsyta du anger. Om fönstret finns på alla arbetsytor väljer du Endast på arbetsytenamn för att placera det på önskad arbetsyta.