Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här placerar du ett fönster på alla arbetsytor

Öppna Fönstermenyn. Välj Placera på alla arbetsytor. Om du vill att fönstret bara ska visas på den aktuella arbetsytan väljer du Endast på denna arbetsyta.