Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här skuggar du ett fönster

Du kan skugga och avskugga fönster på följande sätt:

Skugga

Minska fönstrets storlek så att endast titelraden syns.

Avskugga

Växla ett fönster från skuggat tillstånd så att hela fönstret syns.

Gör något av följande om du vill skugga ett fönster: