Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här flyttar du ett fönster

Gör något av följande om du vill flytta ett fönster: