Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du storlek på fönster

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett fönster:


Obs!  

Du kan inte ändra storlek på alla dialogfönster. Vissa programfönster har också en minimistorlek som begränsar hur litet du kan göra fönstret.