Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Stänga ett fönster

Gör något av följande om du vill stänga ett fönster:

Om fönstret innehåller osparade data tillfrågas du om du vill spara dem.