Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här återställer du ett fönster

Gör något av följande om du vill återställa ett fönster:

Om du vill återställa ett minimerat fönster klickar du på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.