Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här maximerar du ett fönster

När du maximerar ett fönster utökas det till största möjliga storlek. Gör något av följande om du vill maximera ett fönster: