Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här minimerar du ett fönster

Gör något av följande om du vill minimera ett fönster: