Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Arbetsytebytare

Klicka på det fönster som du vill aktivera i Arbetsytebytare. Om du klickar på ett fönster i en annan arbetsyta växlar Arbetsytebytare till den andra arbetsytan och gör det fönstret aktivt.

Menypanel 

Klicka på ikonen längst till höger på Menypanelen. Det visas en lista över öppna fönster. Välj önskat fönster i listan.