Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här namnger du arbetsytor

Standardnamnen på arbetsytor är Arbetsyta 1, Arbetsyta 2, Arbetsyta 3 osv. Om du vill namnge arbetsytor högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd listrutan Arbetsytor för att skriva in namn på arbetsytor. Markera en arbetsyta och skriv in det nya namnet.