Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du bort en arbetsyta

När du tar bort en arbetsyta flyttas dess fönster till en annan arbetsyta och den tomma arbetsytan tas bort.

Om du vill ta bort arbetsytor från skrivbordet högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare tar bort arbetsytor från slutet av listan över arbetsytor.