Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tömmer du papperskorgen

Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt: