Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till ett emblem till en fil eller mapp

Om du vill lägga till ett emblem till ett objekt gör du så här:

  1. Markera det objekt som du vill lägga till emblemet till.

  2. Högerklicka på objektet och välj Egenskaper. Det visas en dialog med egenskaper.

  3. Klicka på fliken Emblem för att visa Emblem.

    Dialogfönstret Egenskaper med fliken Emblem. Innehåller flera kryssrutor för emblem.
  4. Markera det emblem som du vill lägga till objektet.

  5. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.