Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du ikonen för en fil eller mapp

Om du vill ändra vilken ikon som representerar en fil eller mapp gör du så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra.

  2. Välj Arkiv -> Egenskaper. Det visas en dialog med egenskaper.

  3. Klicka på knappen Välj anpassad ikon på fliken Grundläggande. Dialogfönstret Välj en ikon visas.

  4. Använd dialogfönstret Välj en ikon för att välja den ikon som ska representera filen eller mappen.

  5. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.

Om du vill ändra den ikon som representerar en filtyp använder du inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet. Du öppnar inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program.

Om du vill återställa en anpassad ikon till den standardikon som anges i inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet högerklickar du på ikonen och väljer Ta bort anpassad ikon. Du kan också klicka på knappen Ta bort anpassad ikon i dialogfönstret Egenskaper.