Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du storlek på objekt i en vy

Du kan ändra storlek på objekt i en vy. Du kan ändra storlek om vyn visar en fil eller mapp. Du kan ändra storlek på objekt i en vy på följande sätt:

Du kan också använda zoomknapparna i adressraden för att ändra storlek på objekt i en vy. I Tabell 7–6 beskrivs hur du använder zoomknapparna.

Tabell 7–6 Zoomknappar

Knapp 

Knappnamn  

Beskrivning 

Knappen Zooma ut.

Knappen Zooma ut

Klicka på den här knappen om du vill minska storleken på objekt i en vy. 

Knappen Normal storlek.

Knappen Normal storlek

Klicka på den här knappen om du vill återställa objekt i en vy till normal storlek. 

Knappen Zooma in.

Knappen Zooma in

Klicka på den här knappen om du vill förstora objekt i en vy. 

Nautilus kommer ihåg storleken på objekt i en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visas objekten i den storlek som du har valt. När du ändrar storlek på objekt i en mapp kan du alltså anpassa mappen så att objekten visas i den storleken. Om du vill återställa objekten till den standardstorlek som anges i inställningarna väljer du Visa -> Återställ vy till standard.