Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda vyer för att visa filer och mappar

I Nautilus kan du visa innehållet i filer på flera olika sätt. Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa särskilda filtyper i visningspanelen. Du kan till exempel använda en webbläsare för att visa HTML-filer i visningspanelen. Du kan använda en textvisare för att visa oformaterade textfiler i visningspanelen.

Du kan också använda Nautilus för att öppna en fil i önskat program. Du hittar mer information i avsnittet Öppna filer.

I Nautilus finns det vyer som du kan använda för att visa innehållet i mappar på olika sätt. Du kan till exempel visa innehållet i en mapp i följande vyer:

Använd menyn Visa för att välja hur du vill visa filer och mappar. Du kan också använda listrutan Visa som för att välja hur du vill visa filer och mappar. När du visar en mapp kan du ange hur du vill ordna eller sortera objekt i mappen. Du kan ändra storlek på objekt i visningspanelen. I följande avsnitt beskrivs hur du arbetar med ikonvyn, listvyn och vyer över filer.

Så här väljer du den vy som du vill visa en fil eller mapp i

Välj den vy som du vill använda för att visa innehållet i en fil eller mapp på menyn Visa.

Du kan också välja vy genom att välja Visa -> Visa som. Välj den vy som du vill använda i dialogfönstret Öppna med annan visare och klicka sedan på knappen Välj.

Du kan också välja vy i listrutan Visa som. Listrutan Visa som finns till höger i adressraden.

Du kan visa olika mappar i olika vyer. Nautilus kommer ihåg vilken vy du har valt för en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visar Nautilus den i den valda vyn. Om du vill återställa vyn för mappen till den standardvy som anges i inställningarna väljer du Visa -> Återställ vy till standard.

Så här ordnar du filer i ikonvyn

När du visar innehållet i en mapp i ikonvyn kan du ange hur objekten i mappen ska ordnas. Du ordnar objekt i ikonvyn genom att välja Visa -> Ordna objekt. Undermenyn Ordna objekt innehåller följande:

Välj önskade alternativ på undermenyn, enligt beskrivningen i följande tabell:

Alternativ 

Beskrivning  

Manuellt

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt manuellt. Dra objekten till önskad plats i visningspanelen. 

Efter namn

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt i bokstavsordning efter namn. Alternativet är inte skiftlägeskänsligt. Om Nautilus är inställt på att visa dolda filer visas dessa sist.

Efter storlek

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt efter storlek, med början på det största objektet. När du sorterar objekt efter storlek sorteras mapparna efter antalet objekt de innehåller. Mapparna sorteras inte efter den totala storleken på de objekt de innehåller. 

Efter typ

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt i bokstavsordning efter typ. Objekten sorteras alfabetiskt via beskrivningen för MIME-typ i inställningsverktyget Filtyper och program. MIME-typen identifierar filens format och gör att program kan läsa filen. Ett e-postprogram kan till exempel använda MIME-typen image/png för att upptäcka att en PNG-fil har bifogats ett e-postmeddelande.

Efter modifieringsdatum

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt efter det datum de senast ändrades. Det senast ändrade objektet visas först. 

Efter emblem

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt efter eventuella emblem som har lagts till dem. Objekten sorteras i emblemens bokstavsordning. Objekt som saknar emblem visas sist.  

Kompakt layout

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt så att de placeras närmare varandra.  

Omvänd ordning

Välj det här alternativet om du vill sortera objekten i omvänd ordning. Om du till exempel sorterar objekt efter namn i bokstavsordning väljer du Omvänd ordning om du vill sortera dem i omvänd bokstavsordning.

Nautilus kommer ihåg hur du har ordnat objekten i en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visas objekten i den ordning som du har valt. När du anger hur objekt i en mapp ska sorteras kan du alltså anpassa mappen så att objekten visas på det sättet. Om du vill återställa mappens inställningar för sortering till standardinställningen väljer du Visa -> Återställ vy till standard.

Så här sträcker du ut en ikon i ikonvyn

I ikonvyn kan du ändra storlek på ikoner som representerar objekt som visas. Om du vill ändra storlek på ett objekt i ikonvyn gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som du vill ändra storlek på och välj Sträck ut ikon. Det visas en rektangel runt objektet, med ett handtag i varje hörn.

 2. Ta tag i ett av handtagen och dra ikonen till önskad storlek.

  Om du vill återställa ikonen till dess ursprungliga storlek högerklicka du på den och väljer Återställ ikonens originalstorlek.

Du kan även tänja ut ikoner på skrivbordet.

Så här ändrar du beteende för en vy

Du kan ändra beteende för en vy på följande sätt:

Om du vill ändra beteende för en vy gör du så här:

 1. Välj Visa -> Visa som. Ett dialogfönster för Öppna med annan visare visas.

   Öppna med annan visare. Innehåller Tabell över tillgängliga vyer, knapparna Ändra och Gå dit. Innehåller knapparna Hjälp, Avbryt, Välj.
 2. Välj den vy som du vill ändra i tabellen i dialogfönstret.

 3. Klicka på knappen Ändra. Dialogfönstret Ändra visas. I följande tabell beskrivs de olika alternativen i dialogfönstret Ändra:

  Alternativ 

  Beskrivning  

  Inkludera i menyn för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill inkludera vyn på undermenyn Visa som för den här typen av objekt.

  Använd som standard för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill använda vyn som standard för den här typen av objekt. 

  Inkludera i endast menyn för objektnamn

  Välj det här alternativet om du vill inkludera vyn på undermenyn Visa som endast för det här objektet.

  Använd som standard endast för objektnamn

  Välj det här alternativet om du vill använda vyn som standard endast för det här objektet. 

  Inkludera inte i menyn för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill utesluta vyn från undermenyn Visa som för den här typen av objekt.

 4. Klicka på OK och sedan på Avbryt för att stänga dialogfönstret Öppna med annan visare.


Obs!  

Du kan också ändra vilka åtgärder som är associerade med en filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Du öppnar inställningsprogrammet Filtyper och program genom att klicka på knappen Gå dit.