Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här visar du en mapp

Du kan visa innehållet i en mapp på följande sätt:

Om du vill gå till den mapp som finns en nivå ovanför den aktuella mappen väljer du Gå -> Upp. Du kan också klicka på knappen Upp i verktygsraden.

Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Om du inte kan hitta den mapp som du vill visa kan du använda Sökverktyget. Du startar Sökverktyget genom att välja Åtgärder -> Sök efter filer.