Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda fliken Träd

På fliken Träd visas en hierarkisk vy över filsystemet. Använd fliken Träd för att enkelt navigera i filsystemet. Som standard visas inte fliken Träd i sidopanelen. Om du vill lägga till fliken Träd i sidopanelen högerklickar du i sidopanelen och väljer Träd på popupmenyn.

I följande bild visas fliken Träd.

Fliken Träd med innehållet i en mapp.

På fliken Träd visas mappar så här:

Mappstatus 

Visas som  

Stängd mapp 

Högerpil 

Öppen mapp 

Nedpil 

I Tabell 7–3 beskrivs de uppgifter som du kan utföra med fliken Träd och hur du utför dem.

Tabell 7–3 Uppgifter för fliken Träd

Åtgärd 

Åtgärd 

Öppna fliken Träd.

Klicka på fliken Träd.

Stänga fliken Träd.

Klicka på fliken Träd.

Öppna en mapp på fliken Träd.

Klicka på pilen bredvid mappen på fliken Träd.

Stänga en mapp på fliken Träd.

Klicka på pilen bredvid mappen på fliken Träd.

Visa innehållet i en mapp i visningspanelen. 

Markera mappen på fliken Träd.

Visa innehållet i en fil i visningspanelen. 

Markera filen på fliken Träd.

Du kan ange inställningar så att fliken Träd inte visar filer. Mer information finns i Så här anger du inställningar för sidopanelen.