Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Öppna filer

När du öppnar en fil utför Nautilus standardåtgärden för den filtypen. Standardåtgärden kan vara något av följande:

Nautilus kontrollerar innehållet i filen för att fastställa dess typ. Om det inte går att fastställa dess typ med de första raderna kontrollerar Nautilus filtillägget.

Om du inte kan hitta den fil som du vill öppna kan du använda Sökverktyget. Du startar Sökverktyget genom att välja Åtgärder -> Sök efter filer.

Visa filer i visningspanelen

Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa vissa typer av filer i visningspanelen. Du kan till exempel visa följande filtyper i visningspanelen:

Om du vill ladda om innehållet i visningspanelen väljer du Visa -> Läs om. Om du vill stoppa laddningen av ett objekt i visningspanelen, väljer du Visa -> Stopp.

När du visar en fil i visningspanelen kan det hända att visningskomponenten lägger till menyobjekt på menyerna i Nautilus. Vilka menyobjekt som läggs till beror på vilken typ av fil som visas. Om du till exempel visar en PNG-fil innehåller menyn Visa undermenyerna Interpolering, Färgutjämning med flera.

När du visar vissa filtyper i visningspanelen kan du också använda zoomknapparna i Nautilus för att ändra storlek på objektet i visningspanelen.

Så här utför du standardåtgärden

Om du vill köra standardåtgärden för en fil dubbelklickar du på filen. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att visa filen i ett textvisningsprogram. I så fall kan du dubbelklicka på filen för att visa den i textvisningsprogrammet.

Du kan ange i inställningarna för Nautilus att du bara ska klicka en gång för att köra standardåtgärden. Du hittar mer information om detta i Ange inställningar för ikon- och listvyer.

Så här kör du åtgärder som inte är av standardtyp med undermenyn Öppna med

Om du vill köra åtgärder som inte är av standardtyp för en fil gör du så här:

  1. Markera den fil som du vill utföra åtgärden på i visningspanelen. Välj Arkiv -> Öppna med. Undermenyn Öppna med visas. Objekten på den här undermenyn motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet:

    • Listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp

    • Listan Visningskomponent i dialogfönstret Redigera filtyp

  2. Välj en åtgärd på undermenyn Öppna med.

Så här kör du andra åtgärder när du visar en fil

När du visar en fil i visningspanelen kan sidopanelen innehålla knappar. Figur 7–2 visar sidopanelen när en textfil visas i visningspanelen.

Figur 7–2 Sidopanelen när en fil visas i visningspanelen

Sidopanelen. Innehåller filikon, filinformation, filemblem, Öppna med gedit, Öppna med knappar, flikar.

Knapparna representerar alla åtgärder som har definierats i inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet. Åtgärderna definieras i listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på en knapp för att köra en åtgärd. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att öppna filen i gedit. Om den här åtgärden definieras visas en knapp som heter Öppna med gedit i sidopanelen. Om du vill öppna filen i programmet gedit klickar du på knappen Öppna med gedit.


Obs!  

Det visas ingen knapp för åtgärden i sidopanelen om åtgärder utesluts i någon av följande dialoger: