Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda platsen Börja här

Nautilus-ikonen för Börja här.

Med platsen Börja här kommer du åt följande funktioner:

Du kan komma åt ikonen Börja här på följande sätt: